Đá Ruby Sao Lục Yên Thiên Nhiên 7.7×11.8×4.5mm

2.250.000


    Mua ngay
    Chất liệu

    Kiểu mài

    Màu Sắc

    Danh mục: Từ khóa: ,