Nhẫn Kim Cuơng Unisex Mix Ruby Sapphire MN41

Liên hệ

Tên sản phẩm Nhẫn Kim Cuơng Unisex
Đá Ruby, Sapphire , kim cương
Đá ruby 5 viên Baguette
Kim cương 2.2 số lượng 20 viên
Sapphire Sapphire Blue Baguette
Chất liệu vàng 14K Vàng
Mua ngay
Chất liệu

,

Danh mục: