Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Tahiti MDNT1

5.000.000

Sản phẩm Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Tahiti MDNT1
Chất liệu Vàng 18K
Loại ngọc trai Ngọc trai đen nước biển Tahiti
Kích thước ngọc trai 11-12 mm
khac rong