Mặt Đá Citrine Chạm Hoa Âm – 18.75*16.20*6.20

1.200.000

Mặt Đá Citrine Chạm Hoa Âm

Làm mặt dây chuyền, mặt nhẫn, lắc tay

Kích thước: 18.75*16.20*6.20

Trọng lượng: ______

Chất liệu

,

Màu Sắc

Mệnh

,

khac rong