Lắc Tay Vàng Trắng 10K Đính Ngọc Trai Akoya

4.990.000

  • Lắc tay vàng trắng đính ngọc trai Akoya thiên nhiên
  • Vàng trắng 10K hội Đức cao cấp
  • Dạng vòng nữ phù hợp đeo mọi cỡ tay
khac rong