Chuỗi Vòng Ngọc Trai Mix Bi Bạc VCNT2

600.000

Chuỗi vòng ngọc trai thiên nhiên 8ly mix với charm bi bạc khắc hoạ tiết

Hạt ngọc trai nuôi size 7 – 8 ly

Sản phẩm thiên nhiên 100% thoải mái kiểm định

Chất liệu

Mệnh

, , , ,

khac rong