Lắc Tay Kim Cương Mặt Đá Hoa Mai LTD3

Liên hệ

Lắc Tay Kim Cương Mặt Đá Hoa mai

Đá chủ: Tùy chọn kim cương hoặc moissanite

Chất liệu: Vàng trắng, bạc

Thời gian đặt hàng từ 7 – 14 ngày

khac rong