Đá Lapiz vụn đã làm bóng

160.000

  • Giá tính cho đơn vị 1kg
  • Bạn có nhu cầu mua nửa kg thêm giúp shop 10.000đ/kg


    Mua ngay