Trái Tim Thạch Anh Hồng Thiên Nhiên CDQH3

200.000

200.000
  • Trái tim thạch anh hồng thiên nhiên
  • Sử dụng để mix charm, làm mặt dây chuyền
  • Kích thươc 15x15mm
  • Tùy chọn khoan lỗ ngang , dọc hoặc không khoan lỗ
Lựa chọn

Khoan lỗ dọc, Khoan lỗ ngang, Không khoan lỗ

khac rong