Bông Cánh Bướm Ruby Tấm Thiên Nhiên BTR4

Liên hệ

Tên sản phẩm Bông Cánh Bướm Ruby Tấm Thiên Nhiên
Mã sản phẩm  BTR4
Đá tấm trắng Kim Cương
Kích thước 1.5
Đá tấm Đỏ Ruby
Kích thước 1.5mm

Mẫu nhẫn Oder đặt có sau  7 – 14 ngày

Chất liệu

Màu Sắc

khac rong