Vòng Tay Ruby Nguyên Khối Thiên Nhiên Chạm Rồng VDR3

42.000.000

Đá Ruby tự nhiên 100%

VNJ chế tác trực tiếp

Kích thước bề ngang : 20.7 *9.70
Đường kính 50mm

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc