Vòng Tay Ruby Nguyên Khối Thiên Nhiên Chạm Rồng VDR3

2.990.000

Đá Ruby tự nhiên 100%

VNJ chế tác trực tiếp


    Mua ngay