Tượng Thần Voi Ganesha Đá Ruby Thiên Nhiên

Liên hệ

Tên sản phẩm Tượng Thần Voi Ganesha
Loại đá Ruby
Kích thước 33*25*20 (mm)
Trọng lượng 104.7 ct
Chất liệu

Màu Sắc

Danh mục:
khac rong