Tượng Ông Thọ Gỗ Bách Xanh Lũa Cao Cấp

6.000.000

Tượng ông thọ gỗ bách xanh cao cấp vnj mài tạc trực tiếp với kỹ thuật điêu luyện có kích thước là 60 x 45 cm có thể trưng bày phòng khách

khac rong