Thiên Nga Thạch Anh Dâu

300.000

Thiên nga thạch anh dâu mang rất nhiều năng lượng bởi trái đào mang ý nghĩa của sự trường thọ, sức khỏe thi thạch anh cũng đem lại rất nhiều năng lương tốt

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc