Thiên Nga Thạch Anh Dâu

300.000

Thiên nga thạch anh dâu mang rất nhiều năng lượng bởi thiên nga mang ý nghĩa của sự chung thủy đem lại rất nhiều năng lượng tốt.

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc