Sapphire Tím Màu Galaxy Thiên Nhiên Mài Trơn VJS74

Liên hệ

  • Sapphire Tím Galaxy Thiên Nhiên Mài Trơn
  • Kiểu mài: Trơn
  • Màu sắc: Tím Galaxy
  • Kích thước:10.07×9.27×5.15mm
  • Trọng lượng : 4.6cts
  • Độ trong: trong suốt
  • Mã sản phẩm: VJS74
  • Sản phẩm đá thiên nhiên không phải đá xử lý và miễn phí kiểm định theo yêu cầu
Màu Sắc

Chất liệu

Mã: VJS74 Danh mục: ,
khac rong