Rồng Nhả Ngọc Phun Châu Đá Tourmaline Vàng Thiên Nhiên

26.900.000

Rồng Nhả ngọc phun Châu

Đá tourmaline vàng – hồng thiên nhiên nhiên

Kích thước: 56.89*45.60*24.62

Trọng lượng : 276 ct

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc

,