Nhẫn Vàng Hồng Kim Cương Thiên Nhiên Giấy GIA NW14

Liên hệ

Tên sản phẩm Nhẫn kim cương
 Đá chủ Kim cương thiên nhiên
Màu sắc Trắng
Kích thước Tuỳ chọn 4.0 – 6.3
Đá tấm Kim cương tấm
Kích thước Tuỳ chọn
Chất liệu Vàng trắng, vàng hồng
khac rong