Nhẫn Ruby Vintage Sao Nét Thiên Nhiên NWR13

Liên hệ

Nhẫn Ruby Sao Nét Thiên Nhiên NWR12

  • Đá chủ: Ruby
  • Kích thước 16.4*13.5
  • Chất liệu: vàng 18K

Đá thiên nhiên do VNJ mài trực tiếp không phải đá xử lý rẻ tiền

Chất liệu

Màu Sắc

khac rong