Nhẫn Kim Cương Trắng Moissanite Kiểm Định GRA

Liên hệ

Đá chủ Moissanite White 10 mm
Đá tấm Moissanite White 2.5 mm
Loại vàng Trắng 18K 750
Trọng lượng vàng 2.8 chỉ
Kiểu thiết kế Halo 2 tầng

 

khac rong