Charm Bạc Khoen Tròn K07

40.000

Charm bạc khoen tròn kích thước 7mm với chất liệu bạc 925, sử dụng để liên kết vòng, dây chuyền, dây chuỗi…

Mua ngay
Danh mục: