Đá Emerald Thiên Nhiên DQE4

1

Đá emerald thiên nhiên không xử lý

Thoải mái kiểm định tại trung tâm giám định

Kích thước: 2, 3, 4 , 5 ly

Tùy chọn hình giáng : Tròn vuông, Oval, Cabochon, Facet

Chất liệu

Màu Sắc

Mã: DQE4 Danh mục: , ,
khac rong