Chuỗi Kim Cương Black Diamond Thiên Nhiên VDKC2

3.000.000

Sản phẩm Chuỗi Kim Cương Đen Tự Nhiên
Chất liệu Đá Black Diamond
Kiểu mài Mài Giác
Chiều dài Đang cập nhật
Chất liệu dây Dây cáp
Kiểu mắt khoá Khóa càng cua
Chất liệu khóa Bạc/ Vàng
khac rong