Tỳ Hưu Thạch Anh Tóc Vàng MTQR6

Liên hệ

Mua ngay
Trọng lượng 100 carat
Kích thước

Mặc định