Tượng Bồ Tát Gốm Tử Sa Kèm Đế Trắng

2.000.000

Kích thước 20 × 37 × 50 mm
khac rong