Tượng Bồ Tát Gốm Tử Sa Kèm Đế Trắng

2.000.000

Mua ngay
Kích thước20 × 37 × 50 mm