Trâm Gài Tóc Đá Serpentine

Liên hệ

Trâm Cài Tóc Đá Serpentine đã được VNJ giám định. Đây sẽ là món quà không thể thiếu nhất là với những thanh niên chuẩn bị tỏ tình bạn gái hoặc hỏi cưới. Người xưa có quan niệm khi tới tuổi cập kê sẽ có tục lệ cài trâm lên đầu.

Mua ngay
Chất liệu