Quả Cầu Thạch Anh Hồng Đậm VIP

250.000

Quả cầu thạch anh hồng đậm VIP đá loại 1

Kích thước: 45mm

Sử dụng để Massage luân xa các huyệt trên cơ thể, thu hút năng lượng tốt nơi trưng bày

Kích thước

Mặc định

khac rong