Nhẫn Nam Moissanite Bạc Mạ Vàng MN34

Liên hệ

Nhẫn Nam Bạc Mạ Vàng Đính moisanite
Đá chủ moissanite 7.2 ( có thể tăng hoặc hạ size, Đá có kiểm định GRA chĩnh hãng)
Đá tấm: 2.0 mm
Lưu ý: Có thể thay thế bằng chất liệu vàng và thời gian đặt là 7 ngày

Mua ngay