Nhẫn Đá Ngọc Phỉ Thuý Cao Cấp NWJ3

Liên hệ

Nhẫn Đá Ngọc Phỉ Thuý Thiên Nhiên NWJ3

Kiểu mài: Trơn oval

Kích thước đá : 13.44*7.45mm

Sản phẩm là đá thiên nhiên 100% – Miễn phí kiểm định đá

Chất liệu

Danh mục:
khac rong