Long Đầu Quán Âm Đá Sapphire MTS2

4.800.000

  • Tượng Quan Âm Bồ Tát
  • Chất Liệu : Đá Sapphire
  • Kích thước : 5×2,5cm
  • Sản Phẩm có sẵn tại cửa hàng
Kích thước

Mặc định

khac rong