Lắc Tay Citrine Mix Aquamarine LTQV2

Liên hệ

Lắc Tay Citrine Mix Aquamarine

Đá chủ: Citrine và Aquamarine Thiên Nhiên

Chất liệu: vàng 18K

Trọng lượng: Đang cập nhật

Chất liệu

,

Màu Sắc

,

khac rong