Diện Phật Sapphire Thiên Nhiên MTS12

Liên hệ

Mặt dây diện Phật sapphire thiên nhiên

Kích thước:  Trong phần mô tả theo từng mẫu

Trọng lượng: Trong phần mô tả theo từng mẫu

Đây là sản phẩm được VNJ chạm trực tiếp từ đá sapphire thiên nhiên

Phù hợp: mặt dây chuyền, mặt nhẫn, charm, trưng bày phong thủy

Mua ngay
Chất liệu

Màu Sắc