Dây Chuyền Vàng Hồng Nữ Mảnh DC08

1.800.000

Thông số dây chuyền vàng hồng DC08

Kích thước 45 cm
Độ dày 1.0 mm
Trọng lượng 0.17 chỉ
Chất liệu Vàng hồng 14K 58.5
khac rong