Đá Sapphire Blue 1mm – 3 mm

35.000

35.000


  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 3 mm
  Xóa
  Mua ngay
  Kích thước

  1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm