Bông Tai Chuồn Đá Topaz BTT9

2.500.000

Tên sản phẩm Bông Tai Chuồn Chuồn
Đá chủ Topaz
Màu sắc Xanh
Giác mài Marquise , tròn
Chất liệu bạc 925
Mã tấm Cubic Zicornia
Chất liệu

Màu Sắc

Mệnh

,

khac rong